BİDB Birim Kalite Komisyonu

 
Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi Müdür Doç.Dr. İ. Berkan AYDİLEK 
Birim İdari Kalite Elçisi Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi M. Emin TENEKECİ
Üye Mühendis Abdulkerim ENEŞ