Merkezin yürüteceği yazılım geliştirme, sistem destek, ve yüksek başarımlı hesaplama  araştırma ve uygulamalarıyla, İlgili bölümlerde yürütülen program öğrencilerine sertifika programlarıyla bilgi ve beceri kazandırılarak öğrencilerin becerileri ve ilgileri desteklenecektir. Merkez, bölümlerde bulunması zor olan büyük ölçekte bilgisayar kaynakları ve yazılımları araştırmacıların kullanımına sunmakla yürütülmekte olan programlardan farklılaşacaktır. Yürütülecek araştırma projeleri ve uygulama faaliyetleriyle ilgili bölümlerdeki uygulama çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Bölümlerdeki öğrencilerin bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olunacaktır. Bilgi teknolojileri konusunda ilgili kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yaparak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, vb. toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmakla üniversitenin bilimsel faaliyetlerinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır.
 

Merkezin Faaliyet Alanları
 
a) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikli bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planla
mak, gerekli imkanları hazırlamak ve bilgi teknolojileri uygulamalarını gerçekleştirmek,
 
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçleri temin etmek, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların
hizmetine sunmak,
 
c)Üniversite içindeki ve dışındaki çeşitli bilgisayar sistemlerinin imal, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak,
 
ç) Şanlıurfa ili ve çevresinde bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda uygulama ve araştırmalar gerçekleştirmek,
 
d) Üniversitenin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri, iletişim hizmetlerini gerçekleştirmek ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,

e) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, çalıştay, kongre, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve
eğitsel toplantıları düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,

f) Bilgi teknolojileri alanlarında kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifikalar vermek,
 
g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.