Devam eden faaliyetler;
 1. Yüksek başarımlı hesaplama merkezi kurulum ve bakım çalışmaları devam etmektedir.
 2. Bu amaçla; ihtiyaç duyulan yazılımlar Gaussian, Ansys, Matlab vb. tespit edilmiş görüşler toplanmıştır.
 3. Matlab kurulumu, üniversite ve bölge geneline yaygınlaştırmak için Bilgi işlem dairesi ile bağlantı konfigürasyonu görüşüldü.
 4. Matlab yazılım firması ile teknik yazılım şartname, iyileştirmeler ve fiyat teklifleri görüşüldü.
 5. Üniversite genelinde temel HPC ve Matlab eğitimleri için takvimler belirlendi.
Biten Faaliyetler;
 1. 16-17-18 Temmuz 2017 tarihleri arasında hocalarımız ve öğrencilerimizden oluşan 20 kişilik bir gruba Harran Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Kullanımı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi.
 2. Öğrencilerimize Paralel programlama teknikleri hakkında eğitim verildi ve öğrenciler ile Python programlama dili kullanarak paralel programlama scriptleri yazıldı.
 3. Öğrencilerimize HPC üzerinde iş yönetimi programı olan Slurm hakkında bilgi verildi ve örnek iş parçacıkları yönetimi için scriptler yazıldı.
 4. Hesaplama Merkezimizin bulunduğu binaya Harekete Duyarlı Alarm sistemi kuruldu.
 5. Sistemimizde kullanıcı hatalarından oluşan aksaklıklar giderildi.
 6. Ekders.harran.edu.tr ek ders ücreti yazılımının geliştirilmesi danışmanlığı ve üniversite genelinde kullanımının koordinasyonu sağlandı
 7. Elektronik imza yazılımı, ebys.harran.edu.tr kullanımının sağlanması ve satın alınması konularında danışmanlık sağlandı
 8. Öğrenci bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve eksikliklerinin tespiti ve kullanım oranının yükseltilmesi konularında danışmanlık sağlanmadı