HÜBİTEK

Merkezin yürüteceği yazılım geliştirme, sistem destek, ve yüksek başarımlı hesaplama  araştırma ve uygulamalarıyla, İlgili bölümlerde yürütülen program öğrencilerine sertifika programlarıyla bilgi ve beceri kazandırılarak öğrencilerin becerileri ve ilgileri desteklenecektir. Merkez, bölümlerde bulunması zor olan büyük ölçekte bilgisayar kaynakları ve yazılımları araştırmacıların kullanımına sunmakla yürütülmekte olan programlardan farklılaşacaktır. Yürütülecek araştırma projeleri ve uygulama faaliyetleriyle ilgili bölümlerdeki uygulama çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Bölümlerdeki öğrencilerin bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olunacaktır. Bilgi teknolojileri konusunda ilgili kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yaparak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, vb. toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmakla üniversitenin bilimsel faaliyetlerinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır.